Samorząd Studencki

Starosta – p. Monika Rupik
(tel. 694 800 163)

Zastępca Starosty – p. Halina Sękowska
(tel. 609 125 220, email: Halina4595@gmail.com)

Sekretarz – p. Stanisław Iwaniuk
(664 053 787) email : stanislawiwaniuk@op.pl)

Członek – p. Irena Malarek
(tel.602 724 066)

Członek – p. Bernard Kurpas
(tel. 507 306 438)

 

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY
Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com