Zarząd UTW w Świętochłowicach

Krystyna Krzemińska – Prezes
tel. 601-066-899

Jerzy Migoń – Z-ca Prezesa
tel. 608-064-377

Henryk Duda – Z-ca Prezesa
tel. 601-885-597

Danuta Zaręba – Sekretarz

Jadwiga Denysiewicz – Skarbnik
tel. 663-164-185

Małgorzata Binias – Członek
tel. 608-565-197

Regulamin Zarządu


Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.adobe.com