Publikacje

Jak tłumaczyć Unię w Polsce?
Poradnik „Unia. Czy ją znamy?”

Poradnik „Unia. Czy ją znamy?” pod redakcją Jana Jakuba Chromca i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz przedstawia 16 kluczowych tez o Unii Europejskiej obecnych w polskiej debacie publicznej.

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób chcących skutecznie tłumaczyć Unię w Polsce. W kontekście tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego może ona zainteresować:

  • Sztaby wyborcze i kandydatów
  • Dziennikarzy i komentatorów
  • Organizacje społeczne
  • Obywateli zaangażowanych w sprawy europejskie

Pokazujemy Unię przystępnie i barwnie, poprzez jej działania, na konkretnych przykładach. Bez biurokratycznego żargonu, nudnych opisów instytucji i wyliczania paragrafów.

Zapraszamy do lektury!

 

Publikacja „Unia. Czy ją znamy?”
 

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Dyrektorka forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
tel. 22 536 02 53
kpelczynska@batory.org.pl
Jan Jakub Chromiec
Ekspert forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
tel. 22 536 02 69
jchromiec@batory.org.pl
Gorąco zachęcamy do wsparcia naszej działalności darowizną: batory.org.pl/wspieraj 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, adres kontaktowy jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu informowania Pani/Pana o działalności Fundacji i przesyłania zaproszeń na organizowane przez Fundację spotkania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem swoich danych na potrzeby wysyłania informacji o działalności Fundacji. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od nas żadnych informacji, zaproszeń i materiałów, prosimy kliknąć link Wypisz mnie ze wszystkich list wysyłkowych.

Więcej o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację Batorego w polityce prywatności.