Nasi partnerzy

Samorząd świętochłowicki

Ogólnopolska Federacja UTW w Nowym Sączu

Śląska Telewizja Miejska

Fundacja Rozwoju dla Świętochłowic

Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świętochłowicach

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

DELTA TRANS TRANSPORTE SP Z O.O.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Montażowe „PERFEKT” Serkies Mirosław

Usługi Transportowe Krzysztof Zarzecki, Świętochłowice