INFORMACJE

Zobacz więcej co tydzień od 5 sierpnia do 30 września 2020 roku
w każdą środę nowy wykład. Link w menu Wakacje z UTW

Śledź też konto na Facebook polub naszą stronę


Walne Zgromadzenie Członków

Świętochłowice, dnia 01.07.2020r.

Wszyscy Członkowie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Świętochłowicach

          Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 statutu Stowarzyszenia „ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach” Zarząd zwołuje w dniu 5 sierpnia 2020r. o godz. 16:30 w auli MDK w Świętochłowicach przy u. Harcerskiej 1 – Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie Zebrania.
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
UTW w Świętochłowicach
5/ Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok  2019.
6/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium Zarządowi z czynności za rok 2019.
9/ Zakończenie obrad.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków  w razie braku kworum w wyznaczonym terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16:45.

UWAGA !
Ze względu na obowiązujące zasady reżimu sanitarnego uczestnicy WZCZ zobowiązani są  posiadać maseczki.

W imieniu Zarządu:
Sekretarz: Danuta Zaręba Prezes: Krystyna Krzemińska


Drodzy Studenci,

wprawdzie niedawno zakończyliśmy IX rok akademicki za pomocą audycji Śląskiej Telewizji

Miejskiej, ale zdając sobie sprawę z faktu, że epidemia ograniczyła radykalnie nasze wyjazdowe plany wakacyjne – zapraszamy Wszystkich Słuchaczy do udziału w „Wakacjach z UTW”.

Począwszy od dnia 5 sierpnia do 30 września 2020, w każdą środę na naszej stronie

internetowej http://www.utw-swietochlowice.pl  będą mogli Państwo wysłuchać ciekawych wykładów z różnych dziedzin (dokładna informacja w zakładce Harmonogramy).

Wybierzecie sobie porę dogodną, aby wysłuchać 25 minutowego wykładu.

Mamy nadzieję, że ta forma chociaż trochę zrekompensuje naszą izolację.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd UTW


Zakończenie Roku Akademickiego 2019/2020

Drodzy Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach, zapraszamy stosownie do aktualnych możliwości na telewizyjne zakończenie
IX roku akademickiego 2019/2020, które z pomocą i dzięki życzliwości
Śląskiej Telewizji Miejskiej zostanie wyemitowane w dniach
27 maja i 3 czerwca 2020r. o godz. 17:15 i 20:00.
Audycja będzie dostępna także na Youtoubie ŚTM i Facebooku ŚTM.

źródło: https://swietochlowice.naszemiasto.pl/zakonczenie-roku-akademickiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku/ga/c8-4669314/zd/32746930

Zarząd UTW