Komunikaty

ZAJĘCIA TANECZNE ODBYWAJĄ  SIĘ W MDK PRZY U. HARCERSKIEJ 1
O GODZ. 13-TEJ W PONIEDZIAŁKI.
LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO  W CZWARTKI OD GODZ. 15.15 – DO 16.45 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w PIAŚNIKACH


Zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej odbywają się

        we wtorki o  godz. 8.15 w sali gimnastyczna LO przy ul. Licealnej


       Prosimy wszystkich studentów o opłacenie pierwszej części składki

           członkowskiej na I semestr w wysokości 50 zł.

           Składki można wpłacać w tymczasowej siedzibie Biura UTW w MDK
przy ul. Harcerskiej 1 począwszy od dnia 29 września 2022r.
w każdy czwartek w godz. od 10 tej  do 12 tej

lub przelewem na rachunek  UTW w Santander Banku
Nr 30 1090 1812 0000 0001 1682 5023


Zachęcamy do pomocy dla naszych Przyjaciół we Lwowie, słuchaczek i słuchaczy Polskiego Lwowskiego UTW.
Nasi słuchacze obecni na wykładach zbierają już środki finansowe z przeznaczeniem na lekarstwa dla lwowskich Seniorów.
Koordynatorem zbiórki jest OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU w NOWYM SĄCZU.
Prosimy o wzięcie udziału w tej pomocowej akcji, zwłaszcza tych naszych słuchaczy, którzy nie uczestniczą
w cotygodniowych wykładach audytoryjnych. Darowiznę można  przekazać na nasz
rachunek w  Santander Banku Nr 30 1090 1812 0000 0001 1682 5023 
Z DOPISKIEM: Pomoc dla seniorów Ukrainy. Liczy się każda złotówka !

Dziękujemy ! 
Zarząd