Komunikaty

                                                                                   Świętochłowice, dnia  23.06.2022 r.

Wszyscy Członkowie

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

w Świętochłowicach                 

          Na podstawie §.20 ust. 2 i 3  statutu stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego

 Wieku w Świętochłowicach   Zarząd zwołuje  w dniu  4 lipca  2022r.

 o godz. 15,00 w auli  (s.105) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świętochłowicach – Piaśnikach przy ul. J. Zubrzyckiego 38 –  Walne Zebranie z następującym porządkiem obrad:

  1/ Otwarcie Zebrania.

  2/ Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza

  3/ Przyjęcie porządku obrad.

  4/ Przyjęcie  Regulaminu Walnego Zebrania stowarzyszenia UTW 

      w Świętochłowicach

  5/  Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia za rok  2021.

  6/  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

  7/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

  8/  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia

       absolutorium  Zarządowi z czynności za rok 2021.

  9/  Zakończenie obrad.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Drugi termin Walnego Zebrania   w razie braku kworum

w wyznaczonym terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz.15,15.

W imieniu Zarządu: Sekretarz:    Danuta Zaręba                            Prezes : Krystyna  Krzemińska


„Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Pauli Niewiadomskiej – miejskiej koordynatorki ds. pomocy uchodźcom z Ukrainy, przekazuję informację o poszukiwanych osobach, które w ramach wolontariatu obsługiwałyby magazyn w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1.

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Potrzeba jest osób do obsługi magazynu w godzinach 12-15 lub 12-16. Obsługa polega na wydawaniu żywności oraz innych produktów, zgodnie z listą, z którą przychodzą uchodźcy.

Może ktoś z Państwa ma czas i jest dyspozycyjny w tych godzinach lub zna kogoś kto chciałby podjąć się takiego wolontariatu.

Zgłosić można się bezpośrednio do Pani Pauli Niewiadomskiej pod numerem telefonu 32 3491 826.


Zachęcamy do pomocy dla naszych Przyjaciół we Lwowie, słuchaczek i słuchaczy Polskiego Lwowskiego UTW.
Nasi słuchacze obecni na wykładach zbierają już środki finansowe z przeznaczeniem na lekarstwa dla lwowskich Seniorów.
Koordynatorem zbiórki jest OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU w NOWYM SĄCZU.
Prosimy o wzięcie udziału w tej pomocowej akcji, zwłaszcza tych naszych słuchaczy, którzy nie uczestniczą
w cotygodniowych wykładach audytoryjnych. Darowiznę można  przekazać na nasz
rachunek w  Santander Banku Nr 30 1090 1812 0000 0001 1682 5023 
Z DOPISKIEM: Pomoc dla seniorów Ukrainy. Liczy się każda złotówka !

Dziękujemy ! 
Zarząd


1/ Zarząd uprzejmie informuje, że w dniu 2.03.2022r. rozpoczyna się II semestr roku akademickiego 2021/2022.
Wykłady wg poniższego harmonogramu w środy o godz. 17 tej w auli SP 1 w Piaśnikach.
Uwaga ! 
Dwa spotkania:
13 kwietnia 2022r.  (środa)z eurodeputowanym dr Janem Olbrychtem oraz
19 maja 2022r. (czwartek) z laureatem Nagrody Literackiej NIKE p. Zbigniewem Rokitą
odbędą się w CKŚ na Zgodzie o godz. 17-tej
Zajęcia fakultatywne w terminach ustalonych z instruktorami i lektorami.

2/ Od dnia 3.03.2022r. czynne będzie tymczasowe biuro UTW w MDK przy ul. Harcerskiej 1
Zarząd prosi o uregulowanie składek za II semestr roku 2021/2022.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o przekazywanie składek bezpośredni na konto UTW.

W imieniu Zarządu Krystyna Krzemińska -prezes


Wykłady – II semestr 2021/2022


UWAGA !

Świętochłowiccy
policjanci apelują do seniorów. Uważajcie na oszustów
Świętochłowiccy policjanci ostrzegają przed oszustami.
Przestępcy w dalszym ciągu wyłudzają pieniądze, szukając w ten sposób łatwego zarobku.
Podszywają się np. pod policjantów. Najczęściej dzwonią i informują, że
oszczędności zgromadzone na koncie seniora są zagrożone. Oczekują
natychmiastowej wypłaty środków, a następnie przekazanie ich stróżom prawa lub
wykonanie przelewu. Policjanci apelują do rodzin seniorów, aby rozmawiali z
najbliższymi o zagrożeniach związanych z oszustami.

Przypominamy – Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie
pieniędzy i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem

Niestety pomimo
wielokrotnych apeli, wciąż dochodzi do zdarzeń, w których pokrzywdzonymi są
seniorzy. A wydawałoby się, że już każdy słyszał o oszustwach metodą „na
policjanta” czy „na wnuczka”. Przestępcy nie próżnują i dalej szukają łatwego
zarobku.

Policjanci ze świętochłowickiej komendy ostrzegają przed
osobami, które podszywając się pod policjantów, prokuratorów, członków rodziny
albo pracowników różnych instytucji, usiłując wyłudzić pieniądze. Pamiętajmy,
że zasada ograniczonego zaufania do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci.
Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i
braku rozwagi. Niespodziewane telefony nie muszą zakończyć się finansową
porażką, jeżeli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad, o które apelujemy

1/Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy
nie dzwoni z takim żądaniem!

2/ Policjanci nigdy nie żądają pieniędzy za prowadzone
czynności ani też nie pośredniczą w przekazywaniu gotówki!

3/ Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych
działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust

4/ Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie
podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich
danych, numerów PIN i haseł

5/ Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń do kogoś bliskiego
na znany Ci numer i opowiedz o tym zdarzeniu. Poinformuj Policję, dzwoniąc pod
numer 112 (najlepiej z innego telefonu np. od sąsiadki, lub odkładając
słuchawkę, tak jak zwykle kończysz rozmowę). Pamiętaj, połączenia z numerem 112
są bezpłatne

6/ Przypominamy, że policjant, który podejmuje czynności
służbowe w cywilu i nie jest umundurowany, MUSI podać stopień, imię i nazwisko
i okazać legitymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje
czynność służbową, miała możliwość odczytania numeru i nazwy organu wydającego
legitymację oraz nazwiska policjanta.
Więcej na stronie:  https://swiony.pl/i,swietochlowiccy-policjanci-apeluja-do-seniorow-uwazajcie-na-oszustow,405147,929858.html„>https://swiony.pl/i,swietochlowiccy-policjanci-apeluja-do-seniorow-uwazajcie-na-oszustow,405147,929858.html

A tu spot edukacyjny:
https://swietochlowice.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/60/60-681728.mp4„>https://swietochlowice.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/60/60-681728.mp4

Uważajcie Państwo na siebie!!!!!!!!!!!!!