Komunikaty

1. Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach zaprasza wszystkich słuchaczy  na uroczystą inaugurację IX roku akademickiego 2019/2020, która odbędzie  się  w dniu  9 października 2019r. ( środa ) o godz. 17 –tej
w Centrum Kultury  Śląskiej w Świętochłowicach – Zgodzie, Pl. Krauzego 1.

Wykład inauguracyjny  :   „Coco Chanel  – drogi i zakręty sukcesu”

wygłosi:   prof. Krystyna Wojtynek – Musik.

Informujemy  także, że w dniu 6 października 2019r. ( niedziela ) w kościele Matki Bożej Różańcowej
w Świętochłowicach (Chropaczów) odprawiona zostanie o godz. 17,00 koncelebrowana msza św. w intencji wszystkich seniorów naszego miasta, do udziału w której serdecznie zapraszamy.

Homilię wygłosi ks. dr Stanisław Puchała – diecezjalny duszpasterz środowisk UTW.

  1. Zarząd informuje, że uchwałą Nr. 3 z dnia 25.06.2019r. ustalił wysokość rocznej składki członkowskiej w kwocie 100 zł. Wpłaty można dokonywać semestralnie po 50 zł za semestr. Treść uchwały poniżej:

    Uchwała Nr . 3

                   Zarządu stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

                         w Świętochłowicach  z dnia 25.06. 2019r.

                  w sprawie  zmiany wysokości składek członkowskich

Na podstawie art. 27 ust.2 statutu stowarzyszenia  Uniwersytet Trzeciego Wieku

w  Świętochłowicach  Zarząd uchwała co następuje:

§ 1

Wysokość składki członkowskiej ustala się w wysokości  100 PLN rocznie.

Wpłaty składek członkowskich można dokonywać semestralnie w terminie

do 31 października  za  I semestr i do 31 marca  za II semestr w wysokości po 50,00 zł za każdy semestr.

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Podpisy:

Krystyna Rawska
Jerzy Migoń
Henryk Duda
Małgorzata Binias

Prosimy o dokonywanie wpłat składek za I semestr na rachunek bankowy UTW  w Santander Banku
Nr  30 1090 1812 0000 0001 1682 5023 w miarę możliwości drogą elektroniczną .

  1. W dniu 8 września 2019r. od godz. 15 – tej rozpocznie się na terenie OSiR Skałka doroczny Piknik Organizacji Pozarządowych . Zapraszamy do udziału wszystkich słuchaczy UTW.
  1. Od dnia 19 września 2019r. w godz. od 10-12 (w każdy czwartek ) wznawiamy zapisy do UTW . Biuro czynne będzie w pok. Nr. 6 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Harcerskiej 1
Zapraszamy !
Zarząd UTW w Świętochłowicach