Nasz patron

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach
jest objęty patronatem

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Im. Komisji Edukacji Narodowej