Nasi patroni (2010-2023)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach
był objęty patronatem:

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w latach 2010-2015

Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2015-2020

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS