Nasz patron

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach
jest objęty patronatem