Home » Rada programowa UTW

Rada programowa UTW

Prof. zw. dr hab. Kaczanowicz Wiesław

Dziekan Wydz. Nauk Społecznych UŚ.

Prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik

Prof. dr hab. Norbert Pikuła

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Helena Hrapkiewicz

Uniwersytet Śląski

dr Barbara Lewicka

Uniwersytet Śląski

doc. dr Ryszard Karpiński

AWF Katowice

dr Anna Żurek

mgr Dawid Kostempski

Prezydent m. Świętochłowice

red. Grzegorz Grzegorek