Rada programowa UTW

Prof. zw. dr hab. Kaczanowicz Wiesław

Dziekan Wydz. Nauk Społecznych UŚ.

Prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik

Prof. dr hab. Norbert Pikuła

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Helena Hrapkiewicz

Uniwersytet Śląski

dr Barbara Lewicka

Uniwersytet Śląski

doc. dr Ryszard Karpiński

AWF Katowice

dr Anna Żurek

mgr Dawid Kostempski

Prezydent m. Świętochłowice

red. Grzegorz Grzegorek