Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Miłosników Ziemi Śląskiej

Ubezpieczenie

Rok szkolny 2015/2016

uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 ubezpieczeni są:

InterRisk TU S.A

Vienna Insurance Group

Oddział I w Katowicach

40 – 008 Katowice ul. Warszawska 58

Polisa seria EDU-A/P nr 024802

od 01.09.2015 r do 31.08.2016 r  na 14.000 zł

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast