Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Miłosników Ziemi Śląskiej

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 ? 15.40.

Funkcję wychowawców świetlicy pełnią: mgr Beata Gawełda oraz mgr Beata Lozor.

Wychowawcy świetlicy organizują opiekę dla uczniów w godzinach pozalekcyjnych poprzez stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności interpersonalnych wyrażających się w nawiązywaniu poprawnych relacji pomiędzy rówieśnikami.

We współpracy z nauczycielami oraz rodzicami uczniów wspieramy młodzież  w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy wszechstronną opiekę uczniom naszej szkoły przebywającym w ośrodku pobytowym „Sportowiec” ? tzw. Internacie.

Istotną rolę w stworzeniu komfortowych warunków nauki oraz treningu spełnia funkcjonująca przy świetlicy stołówka szkolna. Korzystający z niej uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego mają zapewnione bezpłatne wyżywienie w postaci śniadań oraz dwudaniowych obiadów. Uczniowie naszej szkoły przebywający w trakcie roku szkolnego w Internacie również korzystają z refundowanych śniadań, obiadów oraz kolacji. Ponadto stołówka szkolna oferuje odpłatne dwudaniowe obiady w cenie 4,00zł.

Organizując żywienie współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Telefon kontaktowy: 798-208-251

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast