Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Miłosników Ziemi Śląskiej

Świetlica

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.40.

Funkcję wychowawców świetlicy pełnią: mgr Beata Gawełda mgr Mariusz Adamczyk, mgr Alina Kielar, mgr Agnieszka Lech, mgr Adrian Skalski.

Wychowawcy świetlicy organizują opiekę dla uczniów w godzinach pozalekcyjnych poprzez stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności interpersonalnych wyrażających się w nawiązywaniu poprawnych relacji pomiędzy rówieśnikami.

We współpracy z nauczycielami oraz rodzicami uczniów wspieramy młodzież  w pokonywaniu trudności edukacyjnych i wychowawczych.

Zapewniamy wszechstronną opiekę uczniom naszej szkoły przebywającym w ośrodku pobytowym „Sportowiec” ? tzw. Internacie.

Istotną rolę w stworzeniu komfortowych warunków nauki oraz treningu spełnia funkcjonująca przy świetlicy stołówka szkolna. Korzystający z niej uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego mają zapewnione bezpłatne wyżywienie w postaci śniadań oraz dwudaniowych obiadów. Uczniowie naszej szkoły przebywający w trakcie roku szkolnego w Internacie również korzystają z refundowanych śniadań, obiadów oraz kolacji. Ponadto stołówka szkolna oferuje odpłatne dwudaniowe obiady w cenie 4,00zł.

Organizując żywienie współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Telefon kontaktowy: 798-208-251


ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada swoje święto obchodziła najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.
W związku z tym świętem samorząd szkolny zaprosił wszystkich, aby przyprowadzili do szkoły 26.11. tj. poniedziałek swoje ukochane Misie – Przytulanki.
Każdy kto przyniósł ze sobą Misia i przyszedł z nim do biblioteki w poniedziałek w godz. 7.30 do 12 otrzymał słodki upominek dla swojego pluszowego  przyjaciela i siebie.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast