Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Miłosników Ziemi Śląskiej

Dyrekcja

mgr Adam Mańka Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Suchanek – Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Anna Waldowska – Zastępca Dyrektora Szkoły

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast