Rok akademicki 2012/2013

29.05.2013 r.

Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego UTW 2012/13

Drugi rok akademickich zajęć świętochłowickiego UTW minął szybciej niż można było się spodziewać. Ciekawe wykłady i zajęcia fakultatywne, okazjonalne spotkania i imprezy kulturalne, a także turystyczne i rekreacyjno-sportowe zintegrowały grupę, zachęcając nowe osoby do powiększenia grona naszych słuchaczy. Dzięki aktywnej działalności całego Zarządu, a także życzliwej współpracy Władz Miasta i katowickiej AWF, stowarzyszenie systematycznie ugruntowuje swoją niepoślednią pozycję w gronie wielu organizacji działających na terenie miasta. ?

Uroczystość rozdania pamiątkowych certyfikatów i podziękowań poprzedził wykład Prezydenta Miasta p. D. Kostempskiego, który w swym wystąpieniu propagował ideę rozwoju metropolii śląskiej, wskazując szereg korzyści płynących ze zintegrowanej polityki społeczno-gospodarczej w obrębie konurbacji górnośląskiej. ?

W podobnym tonie wypowiedział się w imieniu zaproszonych gości prof. Jan Grzesik (na stałe związany z naszym UTW wykładowca) podkreślając rolę aktywnej postawy i kolektywnego funkcjonowania środowisk seniorskich, czego doskonałym przykładem jest działalność naszego uniwersytetu.

(foto ? patrz galeria zdjęć)

Jerzy Migoń

22.05.2013 r.

Piastowie śląscy: rycerze, dyplomaci i duchowni.

Historia Polski to niezwykle barwny, ciekawy, ale też rozległy temat. Jej niewielki fragment zgłębiliśmy przy okazji kolejnego wykładu red. A. Zycha poświęconego dynastii śląskich Piastów – dynastii, której pojawienie wiązało się z faktem rozbicia dzielnicowego Polski w 1138 r., do jakiego doszło za sprawą Bolesława Krzywoustego. Linia Piastów śląskich wywodzi się od Władysława II Wygnańca (najstarszy syn B. Krzywoustego), księcia krakowskiego (senioralnego) i śląskiego. Skomplikowane losy rodu uwikłanego w liczne konflikty polityczne i zbrojne, zmuszały często kolejnych władców (m.in. Mieszko Plątonogi, Henryk I Brodaty, Henryk II Pobożny czy Bolesław Rogatka) do łączenia w sobie cech typowych dla ówczesnego rycerstwa, dyplomacji i duchowieństwa. ? Ostatnim księciem śląskim z rodu Piastów był przedwcześnie zmarły (1675 r.) Jerzy IV Wilhelm (Książe Brzegu, Wołowa i Legnicy.

Jerzy Migoń

 

18.05.2013 r.

V Olimpiada UTW w Łazach

Atmosfera sportowej rywalizacji i dobrej zabawy towarzyszyła kilkudziesięciu ekipom UTW, które spotkały się już piąty raz nad Zalewem Mitręga w Łazach. Dla naszych reprezentantów był to dopiero debiut w olimpijskich zmaganiach. ? Zabawa okazała się przednia, a sportowe zmagania dostarczyły wielu emocji. Osiągnięte wyniki napawają optymizmem, bo występując w roli nowicjuszy na wspomnianej imprezie zdobyliśmy kilka punktowanych miejsc i dwa krążki ? srebrny w strzelectwie (p. Jerzy Kryczka i złoty, w prestiżowej konkurencji rektorów UTW ? p. Krystyna Rawska). Reprezentowaliśmy godnie swe środowisko, ale także miasto, które było fundatorem koszulek w jakich wystąpiła nasza ekipa. Oby tak dalej ? a może niebawem Olimpiada seniorów zawita do naszego miasta ?

(foto ? patrz galeria zdjęć)

Jerzy Migoń

11.05.2013 r.

Piknik Organizacji Pozarządowych

Niesprzyjająca aura nie odstraszyła słuchaczy UTW od udziału w II Świętochłowickim Pikniku Organizacji Pozarządowych. Podobnie jak inne stowarzyszenia skorzystaliśmy z możliwości prezentacji własnego dorobku oraz poznania oferty i osiągnięć innych organizacji działających na terenie miasta. Mamy nadzieję, że przy wsparciu władz samorządowych (organizatora imprezy) działające na terenie Świętochłowic organizacje zintensyfikują i zintegrują swe działania dla dobra lokalnej społeczności.

(foto ? patrz galeria zdjęć)

     Jerzy Migoń

08.05.2013 r.

Jak zapobiegać chorobie wieńcowej? Nie wszystko w rękach lekarza.

Choroby układu krążenia (choroba wieńcowa, udar mózgu, niewydolność krążenia itp.) są ciągle najczęstszą przyczyną zgonów, bądź inwalidztwa w rozwiniętych krajach świata. I chociaż w ostatnich latach dostrzegalna jest malejąca tendencja, to nadal w Polsce umiera z tych przyczyn ok. 475 osób dziennie. ? Do najistotniejszych czynników ryzyka należą: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, mała aktywność fizyczna, a także płeć (zwłaszcza mężczyźni) i uwarunkowania genetyczne. Oddziaływanie tych czynników potęgowane jest postępującym wiekiem (szczególnie powyżej 50 roku życia). Rozwój wiedzy i techniki medycznej to tylko jedna z dróg prowadzących do rozwiązania problemu. Równie ważnym aspektem jest profilaktyka zmierzająca do ograniczenia wskazanych wyżej czynników ryzyka.

Jerzy Migoń

 

24.04.2013 r.

Historia Kościoła ewangelickiego na Górnym Śląsku

W czasie krótkiego ale niezwykle interesującego wykładu Ks. biskupa dr Tadeusz Szurmana obecni słuchacze świętochłowickiego UTW poznali zarys historii kościoła ewangelickiego, od jego początków (okres Reformacji i wiek XVIII ? pierwsze ?kościoły łaski? na Górnym Śląsku) po okres współczesny. Mieli także okazję poznać podstawowe zasady wiary którymi kierują się jego wyznawcy. Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) opiera swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko wiara i tylko łaska. ? Nauka w Kościele luterańskim podkreśla, że nie zbawiają uczynki, a jedynie wiara w usprawiedliwiające dzieło Chrystusa. Dobre uczynki pokazują jedynie, czy wiara jest prawdziwa ?

Krystyna Rawska

17.04.2013 r.

Chiny ? Państwo Środka.

     Państwo Środka, (Czungkuo, Zhongguo), to określenie kojarzone z Chinami od czasów poprzedzających okres odkryć geograficznych, ale używane także współcześnie. ? To właśnie po tym kraju (większym od Europy – ok. 9,7 mln km2), za sprawą p. Anny Żurek, słuchacze UTW odbyli kolejną pasjonującą (aczkolwiek tylko wirtualną) podróż. W nieco ponad godzinę przemierzyliśmy przestrzeń od Pekinu (Plac Tienanmen, Zakazane Miasto, Świątynia Nieba itp.) przez Xi?an w prowincji Shaanxi (Terakotowa Armia) po Góry Południowo-chińskie, by wrócić przez Szanghaj (największe miasto Chin) ponownie do Pekinu. ? Zobaczyliśmy zdjęcia dynamicznie rozwijających się największych miast tego kraju, ale też ubogą i odmienna kulturowo prowincję regionów, w których dominującym elementem krajobrazu są niezmiennie tonące w wodzie pola ryżowe ?

Jerzy Migoń

 

10.04.2013 r.

  1. Chopin ? Polak ? Obywatel Świata.

        Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem Świata Obywatel ? tymi słowami z nekrologu Chopina zamieszczonego w Dzienniku Polskim – autorstwa C. K. Norwida rozpoczął swój wykład prof. Leon Markiewicz. ? W pasjonującej opowieści o wirtuozerii mistrza ? nazywanego poetą fortepianu, Profesor przybliżył słuchaczom postać i twórczość jednego z najsłynniejszych pianistów wszech czasów. Elementem charaktery-stycznym dla muzyki Chopina jest niezwykła ekspresja oraz czerpanie wzorców stylistycznych polskiej muzyki ludowej. Przed ukończeniem 7 roku życia był już autorem kilku drobnych kompozycji, były to polonezy; we fragmentach odtwarzanych utworów słuchacze odnajdywali bez trudu wątki oberków, kujawiaków a przede wszystkim mazurków. ?

               Krystyna Rawska

03.04.2013 r.

Aktywność fizyczna – panaceum na wszystko ?

Jak powszechnie wiadomo aktywność fizyczna jest od dawna uważana za doskonałą formę wypoczynku i rekreacji, sprzyjającej naszemu zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Właściwe dozowana stanowi też źródło przyjemności, zawierając czasem też sporą dozę wartości edukacyjnych (np. turystyka piesza, czy rowerowa). Zdaniem naszego prelegenta (dr Ryszard Karpiński ? AWF Katowice) rekreacyjnym formom aktywności fizycznej zawdzięczamy utrzymanie sprawności fizycznej przez wiele lat, a nawet opóźnić proces starzenia. ?

Jerzy Migoń

13.03.2013 r.

Telefon komórkowy ? czy zagraża zdrowiu. 

Zaledwie w godzinę obecni na wykładzie prof. Jana Grzesika, przebyli pasjonującą podróż w czasie – od początków Wszechświata (Big Bang), po ?dobę telefonii komórkowej?. ? Wszechobecne fale elektromagnetyczne towarzyszące Wielkiemu Wybuchowi są dzisiaj podstawą funkcjonowania telefonów komór-kowych i wielu innych praktycznych urządzeń. Pamiętajmy, jednak że sięgając po wiele nowinek technicznych poddajemy się ich nie zawsze korzystnemu oddziaływaniu. Zależnie od długości, mocy i natężenia wspomnianych fal, ich wpływ na nasz organizm bywa różny. W przypadku telefonów komórkowych dodatkowe zagrożenie wynika często z czasu ich użytkowania, bowiem poza wytwarzanym polem elektromagnetycznym zabójcze bywają też ? otrzymywane faktury.

Jerzy Migoń

 

06.03.2013 r.

Finanse publiczne Polski

Konstrukcja budżetu i jego konsekwentna realizacja to trudne i odpowie-dzialne zadania, zwłaszcza, gdy chodzi o budżet całego kraju. W tajniki gospodarki finansowej państwa wprowadził obecnych na wykładzie słuchaczy UTW aktualny Marszałek Województwa Śląskiego p. Mirosław Sekuła. ?

Z prezentowanych danych jednoznacznie wynika, że daleko nam jeszcze do potęg gospodarczych świata, ale fakt funkcjonowania w Unii Europejskiej sprzyja poprawie kondycji finansowej państwa …

Jerzy Migoń

06.02.2013 r.

Świętochłowice na mapach górniczych

Za sprawą red. Alana Zycha studenci UTW odbyli historyczną podróż po wszystkich dzielnicach współczesnych Świętochłowic. Dzięki bogatym zbiorom, zachowanych map górniczych, można było m. in.: zobaczyć jak wyglądał Chropaczów przed budową pierwszego kościoła, gdzie znajdowały się nieistnie-jące już kolonie górnicze, a nawet policzyć chlewiki na osiedlach robotniczych. Ciekawym zagadnieniem było również zmieniające się nazewnictwo ulic, które następowało wraz ze zmianą granic państwowych. Dziś w Świętochłowicach nie spotkamy już ulic: Siodłowej, czy Sedańskiej ?

        Alan Zych

04.02.2013 r.

Bezpieczeństwo Seniorów.

Kodeks cywilny, karny, drogowy, prawo administracyjne, czy spółdzielcze to tylko niektóre z norm prawnych, w gąszczu których zmuszeni jesteśmy poruszać się w naszym codziennym życiu. Dla wielu z nas to taka sama trudność, jak bezpieczne poruszanie się po ulicach dużego, nieznanego sobie miasta ?

Wykład p. Jerzego Kryczki (b. Komendant Policji w Świętochłowicach) to tylko wstęp do cyklu spotkań poświęconych poczuciu bezpieczeństwa osób starszych.

Jerzy Migoń

 

30.01.2013 r.

Promocja zachowań prozdrowotnych osób w wieku starszym.

Prof. dr hab. Władysław Mynarski (AWF w Katowicach), jako ekspert w dziedzinie zdrowego stylu życia, przekazał słuchaczom wiele niezwykle cennych informacji na ten właśnie temat. Zachęcając wszystkich, do wzmożonej aktywności fizycznej, przekonywał, iż mamy okazję wesprzeć właściwym trybem życia nasze zdrowie. W okresie tzw. ?wieku trzeciego? rośnie zagrożenie chorobami krążenia, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi dolegliwościami. Duża aktywność ruchowa (dostosowana do indywidualnych możliwości) w połączeniu z właściwą dietą to najlepsza profilaktyka w tej dziedzinie. … Zauważył także, że sam fakt uczestniczenia w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jest doskonałym przejawem aktywności fizycznej i intelektualnej, która sprzyja naszemu zdrowiu.

Halina Sękowska

 

16.01.2013 r.

Kambodża ? piękny kraj o trudnej historii

Dzięki, bogato ilustrowanej zbiorem fotografii, opowieści mgr A. Żurek, dane nam było przenieść się na chwilę w odległy region południowo-wschodniej Azji ? do Kambodży. To kraj, o którym mówi się niewiele nawet na szkolnych lekcjach geografii, czy historii ? a z pewnością warto.

Nasza ?wyprawa? była mieszanką tego co najlepsze w Azji; wspaniałych zabytków (kompleksu świątyń Angkor Wat i Bayon), dzikiej egzotycznej przyrody ?pożerającej? ruiny dawnych budowli, wspaniałych piaszczystych plaż (w Sihan-oukville) i przyjaznych ludzi … ale także powrotem do trudnej, wciąż żywej i tra-gicznej historii czasów dyktatury Czerwonych Khmerów.

Jerzy Migoń

 

12.12.2012 r.

Przy wigilijnym stole ?

? Magiczna aura, towarzysząca zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia stanowiła doskonała okazję do kolejnego okolicznościowego spotkania. Już nie w wykładowej sali, ale przy świątecznym stole, tradycyjnymi życzeniami i symbo-licznym opłatkiem dzielili się ze studentami UTW także zaproszeni goście: Dawid Kostempski (Prezydent Miasta), Marek Palka (Przewodniczący RM), Radni ? Jerzy Wawrzyczek i Jerzy Migoń a także nasi wykładowcy: prof. Jan Grzesik, prof. Jan Ślężyński oraz ks. Andrzej Rolnik (Dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkól Publicznych) ?

Wspólnym życzeniem nas wszystkich jest: by ?raczkujący? ciągle Uniwersytet stał się istotnym elementem w życiu nie tylko grona swych słuchaczy, ale całego miasta, jako źródło ciekawych inicjatyw i rosnącej aktywności społecznej. 

Jerzy Migoń

 

05.12.2012 r.

Podróż sentymentalna ?

Prof. Stanisław Nicieja (Rektor Uniwersytetu Opolskiego) goszczący z wykła-dem na forum świętochłowickiego UTW poprowadził nas do świata, o którym kiedyś kazano nam zapomnieć, zwanego sentymentalnie Kresami Wschodnimi. Do świata, do którego wzdychali nasi dziadkowie i rodzice. ? Powróciliśmy na chwilę do pejzaży z kart Trylogii wyidealizowanych wspomnień z wileńskiej kawiarni, dawnych dworów i pałaców. Po wielu latach mogliśmy znowu powrócić na zakazane dawniej tereny, by przybliżyć sobie zabytki Wilna, Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Chocimia czy Beresteczka, gdzie toczyły się zmagania, które formowały nasz narodowy charakter.

Otwarły się przed nami ponownie karty ponurej historii powojennych wysiedleń blisko miliona Polaków, dla których Polska stanowiła większą wartość niż posiadane wcześniej dobra ?

Jerzy Migoń

 

30.11.2012 r.

Andrzejkowy wieczór w scenerii malowniczej Toskanii

W filmowej scenerii malowniczej Toskanii zebrani słuchacze świętochło-wickiego UTW oddali się towarzyskim rozmowom i okolicznościowym zabawom charakterystycznym dla ?andrzejkowych spotkań?. Wspólnie spędzony wieczór odmienny od tradycyjnych zajęć i wykładów był doskonałą okazją do integracji licznej grupy naszych studentów ?

Jerzy Migoń

 

21.11.2012 r.

Od wyników do skutecznego leczenia ?

?Litwo ! Ojczyzno moja ! Ty jesteś jak zdrowie. … ”

? To jednak nie twórczość naszego wieszcza, ani też patriotyczny duch epoki romantyzmu były tematem kolejnego wykładu prezentowanego na forum UTW.

W swej zajmującej prelekcji prof. Jan Grzesik zwrócił uwagę słuchaczy na przyczyny naszych zdrowotnych niedomagań oraz rangę badań medycznych w procesie prawidłowego leczenia. Przybliżył nam metodologię określania obowiązujących norm i właściwą interpretacje wyników prowadzonych badań lekarskich. Wszak to one są podstawą medycznego diagnozowania i stanowią o istocie leczenia przyczynowego. Mogą być też doskonałym narzędziem w dziedzinie profilaktyki medycznej ?

    Jerzy Migoń

14.11.2012 r.

Słowo o Kilarze ?

O Wojciechu Kilarze opowiedział z ogromną pasją i znawstwem na wczoraj-szym wykładzie prof. Leon Markiewicz.

Wojciech Kilar to jeden z najbardziej utalentowanych i najbardziej popu-larnych polskich kompozytorów. Tworzy muzykę klasyczną i filmową od ponad 50 lat. Odniósł wielkie sukcesy w Polsce jak i za granicą. Jest autorem muzyki do ponad 130 filmów. Komponował między innymi muzykę do filmów: Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, Romana Polańskiego, Krzysztofa Kieślowskiego, a na życzenie Francisa Forda Coppoli skomponował muzykę do filmu Dracula . W 1999 roku Uniwersytet Opolski przyznał mu tytuł doktora honoris causa, a w 2012 r. otrzymał tytuł honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Z rąk abpa Damiana Zimonia otrzymał w 1995 r. nagrodę Lux et Silesia.

Obecni na wykładzie mieli okazję wysłuchać fragmentu najsłynniejszego utworu Kilara – poematu symfonicznego Krzesany; Utwory Wojciecha Kilara budziły wielo-krotnie opór i konsternację prostotą kompozycji oraz nieukrywaną religijnością.

Profesor Markiewicz zaprezentował oprócz fragmentów muzyki filmowej ? znakomite fragmenty utworów religijnych, takich jak Missa Pro Pace i Angelus. Olśniewające piękno muzyki Wojciecha Kilara i zachwycająca o Nim opowieść sprawiły, że wykład pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Krystyna Rawska

 

22.10.2012 r.

Nie rezygnujmy z marzeń ?

Spotkanie z p. Wojciechem Kukuczką (syn znanego alpinisty) było okazją do poznania historii ?niezwykłej wyprawy? – Z hałdy w Himalaje. Ta krótka (filmowa) wycieczka na ?dach świata? posiadała nie tylko walory krajoznawcze, ale przekonuje nas, że warto marzyć. ?

Marzenia mamy wszyscy. To one dodają uroku naszemu życiu. Jednak tylko niektórym dane jest ich spełnienie. Większości z nas nie wystarcza wiary i konsekwencji do pełnej ich realizacji. … A szkoda

… Nie przestawajmy marzyć. Pomóżmy w ich spełnieniu sobie i innym.

Jerzy Migoń

 

18.10.2012 r.

Inauguracja

Już drugi raz na forum świętochłowickiego UTW zabrzmiały dźwięki tradycyjnego Gaudeamus Igitur, inaugurując kolejny rok akademicki. Podobnie, jak przed rokiem rozdano okolicznościowe kwiaty i upominki oraz legitymacje studenckie dla nowych słuchaczy?

Wykład p. Andrzeja Kraśnickiego (Prezes PKOl) ?natchnął? nas duchem idei olimpijskiej, mobilizującym do wznowienia studenckich zajęć po wakacyjnej przerwie. Już w najbliższych dniach pierwsze spotkania z wykładowcami ? i tak przez najbliższych klika miesięcy.

Dziękujemy przybyłym gościom (Prezydent Miasta – Dawid Kostempski; przedstawiciele katowickiej AWF – Prorektor dr hab. Teresa Socha i prof. Jan Ślężyński) za uświetnienie naszej uroczystości.  Wyrażamy nadzieję, że wzajemne deklaracje kontynuacji dobrej współpracy przyniosą oczekiwane efekty, wnosząc nowe wartości w życie naszych słuchaczy i wszystkich mieszkańców Świętochłowic.

Jerzy Migoń