Rok akademicki 2011/2012

20.06.2012 r.

Pierwszy rok dobiegł końca ?

Nie było łatwo, ale też nikt nie obiecywał, że tak będzie. Uczyliśmy się wszyscy ? organizatorzy i słuchacze. Każdy dzień działalności dostarczał nam kolejnych cennych doświadczeń, które mamy nadzieję wykorzystać w kolejnych latach działalności UTW ?

Udało się, czego potwierdzeniem są gratulacje i podziękowania ?dla? i ?ze? strony Władz Miejskich, AWF w Katowicach i licznych organizacji. Cieszy nas przede wszystkim rosnąca rzesza sympatyków świętochłowickiego UTW? Przed nami wakacje, ale od października wracamy do nauki. ? Ten rok pokazał, że seniorzy chętnie rozwijają swoje umiejętności i pogłębiają wiedzę, a najwytrwalsi otrzymali pamiątkowe certyfikaty zaliczenia cyklu zajęć pierwszego roku akademickiego. (patrz zakładka ?Inni o nas?).

Wszystkich zainteresowanych już dziś zapraszamy na kolejny rok akademicki. Naprawdę warto.

Jerzy Migoń

 

13.06.2012 r.

Jak zostać śląskim milionerem ?

Niestety nie podano ?sześciu szczęśliwych? liczb w najbliższym losowaniu LOTTO, ale i tak warto było posłuchać kolejnego wykładu red. Alana Zycha. ? Tym razem poznaliśmy historię Karola Goduli, który swą przedsiębiorczością pomnażał własny majątek, przyczyniając się także do rozwoju hutnictwa cynku i innych dziedzin gospodarki naszego regionu. ? Jego historia to doskonały przykład potwierdzający wartość inwestowania we własne wykształcenie i kon-sekwencji w pracy w drodze do życiowego powodzenia ?

Jerzy Migoń

 

23.05.2012 r.

Przyjemne z pożytecznym ? 

czyli odrobina historii i rekreacji w Mosznej.

Dla wielu słuchaczy UTW ten jednodniowy pobyt w Mosznej, był pierwsza okazją do zwiedzenia zamku i poznania historii rodu Thiele Wincklerów. Ciekawa rchitektura i wnętrza zamku położonego w malowniczym parku stanowiły nie lada atrakcję dla zwiedzających. ? Wrażenia z wycieczki spotęgowały jeszcze: zwiedzenie stadniny koni, pokaz ujeżdżania i możliwość przejażdżki konnej przez zainteresowanych uczestników wycieczki ? (foto ? Ruszamy w Polskę …)

Jerzy Migoń

 

23.05.2012 r.

?Kochanowski? w Indiach

Na atrakcyjną, aczkolwiek tylko wirtualną wycieczkę do Indii uczestnicy wykładu udali się w towarzystwie mgr Anny Żurek (nauczyciel ZSO 1 w Świę-tochłowicach). Barwna opowieść zilustrowana fotograficzną prezentacją była pamiątką niezapomnianej wyprawy grona młodzieży I LO im. J. Kochanowskiego (pod kierunkiem kilku nauczycieli) na Półwysep Indyjski ? Przed uczniami ?Kochanowskiego? kolejne ciekawe turystyczne propozycje ?

A może by tak jeszcze z UTW ?

Jerzy Migoń

 

09.05.2012 r.

Miasta żywych ? miasta umarłych ?

Na nietypowy ?wirtualny spacer? zaprosiła zebranych słuchaczy UTW dr Barbara Lewicka. Jego celem stały się miejsca odwiedzane zazwyczaj w chwilach życiowej zadumy, tęsknoty za tymi których już nie ma ? W takich sytuacjach, rzadko zdarza się nam zauważać piękno zwłaszcza starych cmentarzy. ? W niespełna godzinę przemierzyliśmy cmentarne alejki kilku kontynentów, dostrzegając różnice kulturowe społeczności jakie je tworzyły i ewolucję, której podlegały wraz z cywilizacyjnym postępem. ?

Jerzy Migoń

 

20-21.04.2012 r.

Odrobina ekonomii w naszych domach czyli:   Nowoczesne finanse przyjazne seniorom.

Jak racjonalnie gospodarować swym budżetem ? Jak inwestować posiadane środki ? Jak ułatwić sobie życie oszczędzając także czas i pieniądze ? ? To pytania, które stanowią prozę naszej codziennej egzystencji. W dobie światowego kryzysu nabierają one szczególnego wyrazu. ? Próbą odpowiedzi na szereg z nich były zajęcia przeprowadzone dla naszych słuchaczy we współpracy z Ogólnopolską Federacją UTW.

Praktyczną wiedzą wyniesioną z tych zajęć była umiejętność elektronicznej obsługi kont bankowych czy tworzenie i obsługa arkuszy kalkulacyjnych ułatwiających racjonalizację naszych domowych budżetów ?

Jerzy Migoń

 

18.04.2012 r.

Zabytki architektoniczne miasta i regionu.

Kolejną porcja historii najbliższej nam okolicy związana była z architekturą śląskich miast. Ciekawy konglomerat stylów, walory artystyczne i wiek wielu obiektów skłania nas do szczególnej dbałości o ich zachowanie. To przecież cząstka historii tego regionu ? przekonywał nas Miejski Konserwator Zabytków p. Barbara Josińska w swym interesującym wykładzie.

Jerzy Migoń

 

13.04.2012 r.

Dokąd zmierza Unia Europejska ?

To pytanie zadajemy sobie prawie wszyscy. Świadomi problemów gospodarczych i politycznych, jakie dotykają szereg państw europejskich, z niepokojem przyglądamy się rozwojowi sytuacji. ?

Jak wygląda to ?z perspektywy Strasburga czy Brukseli??

Spostrzeżeniami na ten temat podzielił się z nami dr Jan Olbrycht (Poseł Parlamentu Europejskigo). ? W jego opinii nie ma alternatywy dla Unii Europejskiej. Istniejące (i nadal rozwijane) wielopłaszczyznowe powiązania polityczne i gospodarcze są najlepszym gwarantem funkcjonowania tego organizmu, a pojawiające się problemy łatwiej rozwiązać wspólnie niż w pojedynkę.? ?

(patrz Galeria)

Jerzy Migoń

 

11.04.2012 r.

Muzyka a wyobraźnia

Zdolność do przywoływania i tworzenia w myślach obrazów postrzeganych niegdyś przedmiotów i zjawisk to istota ludzkiej wyobraźni. Jej intensywność bywa różna i różnie może być ukierunkowana ? Dla jednych bywa źródłem twórczego natchnienia, innym pozwala na osobisty odbiór i interpretację oglądanych dzieł sztuki czy słuchanej muzyki. ? Na ten aspekt sztuki i ludzkiego umysłu zwrócił naszą uwagę prof. Leon Markiewicz, budząc naszą wyobraźnię fragmentami kompozycji tak uznanych twórców, jak F. Chopin, M. Mussorgsky, czy C. Saint – Saëns ?

Jerzy Migoń

 

28.03.2012 r.

Podstawy dietetyki.

Jak żywili się nasi przodkowie ? Czy postęp cywilizacyjny sprzyja zdrowemu żywieniu ? Czy istnieje dieta cud ? …

To tylko nieliczne z pytań, na które odpowiedzi stanowiły istotę wykładu z podstaw dietetyki. Minione zajęcia, to tylko swoisty wstęp dla zainteresowanych tajnikami zdrowego żywienia, które zgłębić będzie można w czasie proponowanych zajęć warsztatowych ?

Katarzyna Migoń

 

21.03.2012 r.

Jak powinna wyglądać Polka XXI wieku ?

Każdy z nas chciałby podobać się innym. Być modny, schludny i zadbany. Jednak nie każdy z nas wie, że żeby czuć się dobrze we własnej skórze nie potrzebne nam drakońskie diety czy operacje plastyczne. Najważniejsze byśmy czuli się dobrze, komfortowo i swobodnie w wybieranej przez nas garderobie.

Na wykładzie poznaliśmy 4 typy sylwetek, które stanowią punkt wyjścia do analizy własnej figury i są rodzajem podpowiedzi jaki krój, wzór czy długość jest dla nas odpowiednia. Dowiedzieliśmy się również o czterech rodzajach urody i odpowiednio do nich dobieranych kolorach w ubiorze, makijażu czy biżuterii. Aco najważniejsze, przekonaliśmy się, że nie warto ślepo podążać za trendami tylko słuchać siebie i starać się umiejętnie eksponować swoje atuty tuszując przy tym niedostatki naszej urody …

Magda Szady

 

09.03.2012 r.

Depresja ? choroba naszych czasów.

Funkcjonujemy coraz szybciej i intensywniej ? W pogoni za uciekającym czasem, w dążeniu do zaspakajania codziennych potrzeb, szukając rozwiązania codziennych problemów podlegamy stresom towarzyszącym takiemu życiu. Jak długo, tak można ? ? Nie sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie. ? Pojawiające się zmęczenie, zniechęcenie, narastające obawy to tylko nieliczne objawy, rodzącej się być może depresji. ? Czym jest depresja ? Jakie są jej najczęstsze przyczyny i objawy ? Jak radzić sobie w stanach depresyjnych ? ? Garść informacji na ten temat przekazała słuchaczom UTW w czasie swego wykładu Pani dr Maria Czaplok-Kielc. ? Pamiętajmy: ?Nie jesteśmy robotami?.

Jerzy Migoń

 

02.03.3012

W obronie naszych praw ?

Rzecznik Praw obywatelskich to niecodzienny gość w naszym mieście. Tymczasem prof. Irena Lipowicz przyjęła zaproszenie słuchaczy lokalnego UTW, co poczytujemy sobie za spore wyróżnienie. W czasie swego wystąpienia dzieliła się z nami problemami ?wcześniej urodzonych?, jakie trafiają do jej Urzędu. Podkreślała rolę ludzi starszych w życiu społeczno-gospodarczym kraju i samo-rządów, zachęcając do obecnych do stałej aktywności w procesie zachodzących przemian. ? W odpowiedzi na pytania wyraziła swą opinię na temat podłoża reformy emerytalnej, projektu ACTA itp. (patrz galeria)

Jerzy Migoń

 

22.02.3012 r.

Między powstaniem, a wojną domową

Wydarzenia z lat 1918 ? 1922 rozgrywające się na Górnym Śląsku, to okres nazywany w polskiej historiografii ?powstaniami śląskimi?. Mimo, że dość odległy w czasie, jest nadal przedmiotem analiz historycznych. Punktem wyjścia analizy jest próba scharakteryzowania ludności rejencji opolskiej, która w większości wzięła udział w głosowaniu plebiscytowym 1922 r., a która przez dotychczasową literaturę historyczną była charakteryzowana dość pobieżnie. W efekcie dość skomplikowanej struktury społecznej i narodowościowej w regionie, stronników państwa niemieckiego określa się jako lojalistów, a państwa polskiego jako rebeliantów. Następnie prezentowany jest szeroki kontekst wydarzeń regionalnych oraz międzynarodowych z lat 1918 ? 1922 wraz z ukazaniem ich wzajemnych powiązań. Poddana wątpliwości zostaje teza o decydującym znaczeniu tzw. ?powstań śląskich? oraz plebiscytu na podział Górnego Śląska w 1922 r., ponieważ wydarzenia z opisanego okresu wyczerpują również definicje wojny domowej i rebelii.

Alan Zych

15.02.2012 r.

?O dobrej rozmowie?

?Mowa, jest srebrem a milczenie złotem ??. To zdanie chociaż popularne, nie było rzeczywistym przesłaniem wykładu p. mgr Teresy Brandys (psycholog). Bo nie rzecz w tym by, milczeć, lub gadać co ślina na język przyniesie. ? Prawdziwie ?dobra rozmowa? to droga do rozwiązania, a czasem unikania wielu życiowych problemów. ? Nie wystarczy jednak dużo i barwnie mówić, sypać ?złotymi radami? – trzeba umieć także słuchać ?

Jerzy Migoń

 

25.01.2012 r.

 Ród Henckel von Donnersmarck w historii Świętochłowic

Mieszkańcy Śląska doskonale wiedzą, że historia tego regionu była barwna, ale też skomplikowana. Ciężka, często niebezpieczna, praca w kopalniach i hutach jakie stanowiły trzon tutejszego przemysłu stanowiły istotny element w życiorysie większości Ślązaków. ? Niewielu młodszych mieszkańców Święto-chłowic (a jak się również okazało także i ?nieco starszej młodzieży?) zna, bądź pamięta okoliczności gospodarczego rozwoju swego miasta i całego regionu.   O roli odegranej w tym procesie przez Ród Henckel von Donnersmarck mówił zebranym w czasie swego ciekawego wystąpienia pasjonat historii i śląskości ? Alan Zych.

Jerzy Migoń

 

18.01.2012 r.

Energetyka atomowa – kontrowersji czas dalszy ?

Od czasu awarii elektrowni w Czarnobylu (1986 r.) minęło już wiele lat. Nasza świadomość zagrożeń związanych z podobnymi zdarzeniami wzrosła w sposób znaczący, ale obawy przed ich konsekwencjami pozostają niezmiennie wysokie. Niespełna rok temu (11 marca 2011) fala tsunami na Pacyfiku dotarła do wy-brzeży Japonii niszcząc elektrownię atomową Fukushima Dai-Ichi. ? i wszystko to w relacji ?na żywo? do obejrzenia na ekranach TV ? wykład przybliżył nam szereg problemów związanych z istotą funkcjonowania takich elektrowni, ich zabezpieczeń i składowania odpadów promieniotwórczych. Potencjalne zagrożenia związane z działaniem elektrowni jądrowych rodzi wiele kontrowersji, ? a zapotrzebowanie na energię stale rośnie ? Gdzie szukać zatem ?złotego środka? ?

Krystyna Rawska i Jerzy Migoń

04.01.2012 r.

Co było pierwsze ? ?kura, czy jajko? ?

To na pozór banalne pytanie ciągle czeka na jednoznaczną odpowiedź. ? Celem dzisiejszego wykładu nie była próba wyjaśnienia tego problemu, ale skłonienie do własnej interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Wprowadzenie w podstawy filozofii i historii rozwoju tej dziedziny wiedzy okazało się doskonałą formą przejścia od świątecznego nastroju do atmosfery pracy związanej ze wznowieniem akademickich zajęć na forum UTW ?

 

Jerzy Migoń

 

07.12.2011 r.

Przy wigilijnym stole … 

Ambicją Zarządu funkcjonującej od zaledwie dwóch miesięcy ?uczelni? jest nie tylko stworzenie warunków do pogłębienia wiedzy i rozwijania zaintere-sowań, ale także systematyczna integracja grona swych słuchaczy. ? Magiczna aura, towarzysząca zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia stanowiła doskonała okazję do kolejnego spotkania. W świetle skrzącej się choinki, tradycyjnymi życzeniami i symbolicznym opłatkiem dzieli się ze studentami UTW także zaproszeni goście: Marek Palka (Przewodniczący RM), Prof. Jan Ślężyński (nasz wykładowca i przedstawiciel AWF w Katowicach) oraz ks. Andrzej Rolnik (Dyrektor Salezjańskiego Zespołu Szkól Publicznych) ?

Naszym wspólnym życzeniem jest ?by raczkujący jeszcze Uniwersytet stał się z rychło istotnym elementem w życiu nie tylko swych słuchaczy, ale całego miasta, jako źródło ciekawych inicjatyw i rosnącej aktywności społecznej?.

Jerzy Migoń

 

30.11.2011 r.

W świecie ludzkich zmysłów

Wśród wszystkich dźwięków świata najważniejsze i zarazem najpiękniej-sze są dźwięki mowy ludzkiej. Mowa ludzka jako narzędzie komunikacji i sposób przekazu informacji jest największym osiągnięciem ludzkości. Taką konkluzją zakończył swój wykład prof. Jan Grzesik.

Zainteresował słuchaczy narządami zmysłu będącymi łącznikami między naszą świadomością a otoczeniem. Zwrócił uwagę, że posiadanie zmysłów zawdzię-czamy wcześniejszemu istnieniu ich bodźców np. wzroku – istnienie światła, słuchu – istnienie fal akustycznych, węchu – istnienie substancji lotnych.

Do powstania zmysłów doprowadziły te czynniki środowiska, które są nośnikami informacji istotnych dla utrzymania i trwania życia.

Teresa Serafin

 

23.11.2011 r.

Skandali nie było ?

Obecnych na środowym wykładzie UTW spotkała spora niespodzianka. ? Przykra informacja o chorobie prelegenta, jaka dotarla do nas poprzedniego wieczora zmusiła organizatorów (jak to w życiu bywa) do błyskawicznej reakcji ?. i zaproponowania słuchaczom, planowanej w innym terminie, wirtualnej wyprawy w góry ? Szybko okazało się, ze nie będzie to typowy spacer szlakami turystycznymi, ale wędrówka w czasie i przestrzeni, skłaniająca nieco przewrotnie do spojrzenia na góry przez pryzmat własnego życia. ? ?Skandalu nie było?, ? jednak na ile cel założony przez prowadzącego mgr Jerzego Migonia został osiągnięty ocenić mogą już tylko licznie zgromadzeni słuchacze.

Jerzy Migoń

 

16.11.2011 r. 

Dla wielu obecnych miniony wykład stanowił swoiste zaproszenie do prawdziwej ?uczty muzycznej?. ? Fragmenty utworów wybitnych kompozytorów (Beethoven, Vivaldi, Verdi ?) posłużyły jako ?czytelna ilustracja? ludzkich uczuć i emocji … Radość i smutek ? spokój i niepokój ? bunt i optymizm ? miłość           i wzniosłość ? to tylko niektóre z uczuć towarzyszących przemiennie odbiorcom prezentowanej muzyki, uzupełnionej komentarzem prof. L. Markiewicza.

„Nie wiem co to jest muzyka ? mówił Henryk Górecki” ? 

Niezależnie od sposobu jej rozumienia i definiowania, muzyka jest elementem naszego codziennego życia i takim już pozostanie ?

Jerzy Migoń

09.11.2011 r.

Sen to zdrowie, on i ona, mały i duży ci to powie.

Ale co zrobić aby sen i następny dzień był powiedzmy – niebiański

uzmysłowił lub przypomniał Pan dr Marek Polański

w wykładzie „Jaki ma być sen, aby być wypoczętym”

w dniu 10.11.2011 r. Słuchacze z zainteresowaniem uwag i rad wysłuchali.

Nie rzadko wykład przerywali i bardziej szczegółowe pytania zadawali.

Niewątpliwie długie i wyczerpujące wyjaśnienia i interpretację otrzymali.

Myślę że jutro, pojutrze i później nasza pamięć o dobre wskazówki Pana doktora zahaczy.

Znajdzie dość argumentów aby zdrowo spać na złość intrygantom rzeczywistym i tym z podświadomości.

Wyciszenie i relaks przed snem jest nadzwyczaj ważny, bo zdrowie także we śnie nadchodzi – poważnie !?

Teresa Serafin

 

02.11.2011 r.

Wyspiański, Miłosz, Twardowski (a raczej ich twórczość) byli gośćmi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czasie Zaduszkowego wieczoru poezji i refleksji. ? Szczególna atmosfera, towarzysząca poezji prezentowanej przez Marię Stokowską-Misiurkiewicz (aktorka Teatru Śląskiego w Katowicach), była dla obecnych okazją do pogłębienia refleksji towarzyszącej zwykle pierwszym dniom listopada ? Obok nuty melancholii i zadumy wyraźnie wyczuwalna była także ?obecność? optymizmu, z jakim słuchacze UTW podchodzą do pierwszych zajęć nowego roku akademickiego ? (i jeszcze kilka fotek ? patrz GALERIA)

Jerzy Migoń

 

26.10.2011 r.

        Sami sobie jesteśmy winni ? to wniosek, który płynął z wykładu dr Marka Polańskiego (na forum UTW) poświęconego przyczynom i następstwom naturalnych kataklizmów na Ziemi. ? Nadmierna ingerencja człowieka w środo-wisko naturalne, niekontrolowany rozwój gospodarczy i zbrojenia to główne przyczyny zaburzenia równowagi ekologicznej, które niosą za sobą konsekwencje w postaci anomalii pogodowych, pożarów, powodzi, zjawisk sejsmicznych itp. ? Czy można ich uniknąć ? Jak ograniczyć ich skutki ? ? To istotne problemy ludzkości ?

Jerzy Migoń

 

22.10.2011 r.

         Start w stylu nordyckim ? sympatycy aktywnego wypoczynku spotkali się na pierwszych w roku akademickim zajęciach Nordic Walking. … Krótki instruktarz teoretyczny dr Ryszarda Grzywocza (AWF) i można było przejść do marszu ? Ci, którym jeszcze przeszkadzały kijki radzili sobie bez nich. ? trening czyni mistrza – zatem z czasem będzie lepiej. ? (nie tylko dla „wzrokowców” cząstka fotograficznej dokumentacji – patrz GALERIA).

Jerzy Migoń