Walne Zebranie – 26.04.2024

Świętochłowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo
Członkowie Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach

ZAPROSZENIE

     na Walne Zebranie stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach

 Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach na podstawie
 § 20 ust. 2   i 3  Statutu  zaprasza na Walne Zebranie Członków , które odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek)  miejsce:  sala konferencyjna  OSiR Skałka  w Świętochłowicach, ul. Bytomska 40 godzina : 13,00
z następującym  Porządkiem  obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania – przywitanie.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2023.
a) przedstawienie Sprawozdania merytorycznego i finansowego,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania finansowego,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 – podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
7. Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2024/2025 – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Zakończenie obrad.
Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie.

Drugi termin Walnego Zebrania w razie braku kworum w wyznaczonym terminie odbędzie się w tym samym dniu o godz.13:15.

Za  Zarząd: Wiceprezes:   Jerzy Migoń                                    Prezes : Krystyna  Krzemińska