Wielkanoc 2024

Życzymy Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom, radosnego, pełnego pokoju świętowania,
aby Święta Wielkanocne, które przynoszą nadzieję zwycięstwa życia nad śmiercią  – przekonały nas,
że zło i cierpienia nie mogą mieć ostatniego słowa w naszym życiu

Zarząd UTW w Świętochłowicach wraz z gronem Słuchaczy