Senior living – szansa na pozytywne starzenie się

W dniu 11.10.2023 r. słuchaczom przedstawiona została przez  mgr Ewę Mróz prezentacja działalności   firmy Origin Investments  –  „Senior living – szansa na pozytywne starzenie się”.

Firma Origin Investments z Warszawy zrealizowała rehabilitacyjne Centrum Origin w Otwocku. Dwa kolejne centra: w Krakowie i Gdyni  są w trakcie realizacji. W Mechelinkach – w pobliżu Trójmiasta buduje się   Centrum zdrowia i rehabilitacji oraz apartamenty ReVital dla aktywnych seniorów, których oddanie do użytku przewidywane jest jesienią 2024 roku.

Inspiracją do tworzenia tych centrów były doświadczenia firmy kanadyjskiej Origin Active Lifestyle Communities działającej od 30 lat.

Obecnie w Polsce jest ok. 9,8 mln osób w wieku 60+.

Zanika model rodziny wielopokoleniowej; młodzi mieszkają osobno, często z dala od rodziców, swoje życie organizują sobie sami.

Aktualnie wiele starszych osób mieszka w blokach bez windy, mówi się o nich „więźniowie czwartego piętra”. Oprócz tego istnieje sporo innych barier architektonicznych; kłopotliwe są półpiętra, brak podjazdów, wąskie korytarze i małe łazienki. W tej sytuacji osoby starsze są osamotnione, pozbawione ruchu i trudno się im poruszać i być aktywnymi. Pandemia pogłębiła jeszcze bardziej izolację tych osób. Jest oczywiste, że seniorzy wolą pozostać jak najdłużej w swoich mieszkaniach, żyjąc samodzielnie lub z pomocą rodziny, wspomaganej opiekunami.

Drugim biegunem są domy opieki, które często nie kojarzą się najlepiej. Zanim się na taki dom zdecydujemy, warto sprawdzić taki obiekt w Krajowej Izbie Domów Opieki, która to instytucja wykonuje audyty zakładów opiekuńczych. Ważna jest legalność działalności i obowiązujące standardy w takim ośrodku.

Seniorzy często mieszkają w mieszkaniach o dużym  metrażu, co generuje wysokie koszty.

39% seniorów żyje w domkach jednorodzinnych.

Przeciętna powierzchnia mieszkania samotnego seniora stanowi 60 m2, a pary seniorów 78 m2.

Odpowiedzią na te problemy są dobrze zorganizowane wspólnoty senioralne.

W Mechelinkach powstaje wielofunkcyjny kompleks  58 serwisowanych apartamentów z lokalami o powierzchni 28, 37  i 48 m2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą i usługami medyczno – rehabilitacyjnymi.

Operator zapewnia:

– pełną kontrolę dostępu do budynku,

– kamery na każdym piętrze,

– wsparcie w życiu codziennym (zamawianie zakupów, jedzenia , sprzątania, umawianie wizyt lekarskich, organizację transportu, drobnych napraw),

– szybką pomoc w nagłych zdarzeniach czemu służy przycisk SOS znajdujący się w każdym apartamencie oraz  zamawianie służb ratowniczych.

Klub ReVital to także życie towarzyskie i organizowana przez operatora aktywność na co dzień.

W wyposażeniu klubu jest:

– TV, biblioteczka, gry planszowe, karty, szachy,

– bufet z kawą i herbatą,

– aneks kuchenny do wspólnego gotowania.

Apartamenty można kupić lub wynająć.

Właściciel lokalu ponosi koszty zarządzania nieruchomością i eksploatacji budynku oraz funkcjonowania Recepcji  i Klubu ReVital.

Prowadząca wykład oszacowała te opłaty dla lokalu o pow. 28m2 na ok.3500 zł miesięcznie.

Koszt kupna to ok. 11 000-12 000 zł / m2.

Niektóre gminy budują podobne obiekty przy pomocy TBS, co zdecydowanie powinno obniżyć koszty, ale brak jest konkretnych danych na obecnym etapie.

70% seniorów jest właścicielami nieruchomości. Możliwym rozwiązaniem pozostaje sprzedaż dużego lokalu i kupno  mniejszego lecz  serwisowanego z  udogodnieniami.

W marcu 2023 r w ZUS emeryturę i rentę pobierało 7,89 mln osób (ok. 259 tysięcy osób pobierało emeryturę w wysokości powyżej 7000 zł, a ok. 37 tysięcy pobierało ponad 10 000 zł). *

Słuchacze UTW w Świętochłowicach z zainteresowaniem wysłuchali wykładu mgr Ewy Mróz

o pięknych perspektywach życia seniorów w serwisowanych apartamentach. *  Kursywą oznaczono dane z ZUS z marca 2023 r.

Notatkę  opracował : Henryk Duda