Informacja

1) Zarząd informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. rozpoczynają się zajęcia II semestru roku akademickiego 2022/2023.
W auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piaśnikach o godz. 17-tej wykład „Jak dbać o zdrowie mózgu ?” wygłosi mgr Anna Krzymińska.
2) Zarząd informuje, że w dniu:
10 lutego 2023 r. (początek o godz. 17-tej) odbędzie się zabawa karnawałowa w restauracji KAMERALNA dla słuchaczy UTW z osobami towarzyszącymi; cena zaproszenia 60 zł
(w tym konsumpcja).
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze starościną kol. Moniką podczas dyżuru
w MDK w godz. od 10-12 tej (czwartek).