Psychologia biegu życia

W środę 23.11.2023 r. wykład pt. „Psychologia biegu życia”wygłosił dr Leszek Woszczek, pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

   Psychologia (z języka greckiego oznacza „naukę o duszy”) – to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniem się człowieka. Do rozpowszechnienia się nazwy psychologia przyczynił się  dopiero w XVIII wieku niemiecki filozof Christian Wolff.

Gdyby ludzie dobrze znali psychologię, to popełniali by mniej błędów.

   Popatrzmy na wychowanie dzieci. Dawniej rodzice wychowywali dzieci, a dziadkowie je rozpieszczali. Teraz rodzice rozpieszczają dzieci.

 Część osób zamiast wychowywać dzieci „hoduje” je. Taki rodzaj działania to nakładanie kar na siebie, co odczujemy po wielu latach.

O dzieci trzeba dbać już w okresie prenatalnym (od zapłodnienia do urodzenia). Do najczęstszych form zaniedbania prenatalnego należą:

– przeżywanie stresów związanych z życiem rodzinnym i zawodowym

– czynne palenie papierosów

– picie alkoholu (FAS – alkoholowy zespół płodowy), każda ilość niesie ryzyko zaburzeń

– w rozwoju dziecka

– nieprzestrzeganie higieny snu

– przebywanie w zadymionych pomieszczeniach (palenie bierne).

   Mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 21.05.2021 r., której efekty są nie najlepsze i powinniśmy sami uczyć dzieci „jak go uczyć żeby pić, ale nie pić”.

Uczenie  powinno być systematyczne. Popatrzmy na naukę języków w szkołach. Gdyby dziecko zapamiętywało 1 słowo na dzień, to po trzech latach powinno ich znać ok. 1100 ( przeciętny Anglik używa poniżej 1000 słów). Po podstawówce dziecko powinno umieć język obcy.

Matka mówiąc małego dziecka, uczy go języka ( bez podręcznika).  Ważny jest kontakt. Nauka zdalna w większości przypadków, źle wpłynęła na dzieci.

    Średnia długość życia w Polsce przez dziesięciolecia powoli ale systematycznie rosła. Obecnie niestety społeczeństwo starzeje się . Na skutek pandemii (lata 2020- 2021) spadła ona o 20 miesięcy i wynosi obecnie 71,8 lat dla mężczyzn i 79,7 dla kobiet. W Polsce żyje obecnie ok. 4400 osób, które ukończyły 100 lat.

   Osoby starsze mają problemy z dostępem do służby zdrowia. Niestety na złym poziomie jest sposób przekazywania danych chorobowych pacjentowi. Dopóki człowiek nie ma poważnych objawów i nie wie o chorobie – jest zdrowy. Lekarz powinien cechować się empatią, fachowością , umiejętnością rozmowy z pacjentem i zdolnością przekazywania informacji o jego stanie zdrowia     i zaleceniach. System ochrony zdrowia powinien mu pomóc w wyleczeniu i rehabilitacji. Wygląda na to, że niestety nikt nie wie jak to zrobić.

   Wykład często przerywały salwy śmiechu, po zabawnych dykteryjkach, które  wygłaszał dr Leszek Woszczek.    Po wykładzie słuchacze UTW opuszczali salę wykładową zrelaksowani i rozbawieni. Sądzę, że z przyjemnością wysłuchają kolejnego wykładu z psychologii.

Notatkę z wykładu opracował: Henryk Duda