Uniwersjada – audycja w Radiu eM

Krystyna Krzemińska: Trzeba uruchamiać pokłady aktywności seniorów
Z prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świętochłowicach rozmawia Sylwester Strzałkowski