COVID 19 i neurolog

W środę 20.10.2021 r. wysłuchaliśmy wykładu
pani dr Katarzyny Stanek (neurolog i pediatra) pt. „COVID 19 i neurolog”.

Pani doktor krótko przedstawiła ilość zachorowań i zgonów w skali świata i dla Polski.

Następnie omówiła  objawy neurologiczne choroby (inwazja przebiega najczęściej drogami nerwów obwodowych). Szerzej przedstawiła stany neurologiczne w przebiegu COVID 19.

Następnie przeszła do omówienia powikłań jakich doświadczają pacjenci zakażeni wirusem.

Mogą się one utrzymywać nawet kilka miesięcy po wyzdrowieniu. Powikłań doświadczają zarówno młodzi jak i starsi ozdrowieńcy.

Nieco szerzej omówiono mgłę mózgową (brain fog):
– czym jest mgła mózgowa?
– objawy mgły mózgowej  po COVID 19
– leczenie.

Rehabilitacja po COVID 19.

Ministerstwo Zdrowia określiło warunki jakie musi spełniać program rehabilitacji pacjentów po chorobie.

Na koniec wykładu pani dr Katarzyna Stanek podkreśliła znaczenie szczepień przeciwko

COVID 19 i zachęciła do stosowania się do obowiązujących w danym momencie obostrzeń sanitarnych (częste mycie rąk, zakładanie maseczek wewnątrz pomieszczeń, w środkach komunikacji itp.).

Od kwietnia 2021 r. trwają badania amantadyny w kilku ośrodkach w Polsce. Wyników badań do tej pory nie ogłoszono. Pozostaje czekać czy amantadyna może znaleźć zastosowanie jako lek (wspomagający) w terapii pacjentów chorych na COVID 19.

W przypadku tej choroby na wiele pytań brakuje odpowiedzi.

Opracował: Henryk Duda