Ogólnopolski Dzień Seniora

W dniu 14 listopada 2019r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora – życzymy Wszystkim Seniorom – Studentom,
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia

z uczestniczenia w zajęciach naszego Uniwersytetu.


Zarząd UTW w Świętochłowicach