Mądry senior przed szkodą

W środę 23.10.2019 r. wysłuchaliśmy wykładu pani Joanny Bojda pt. „Mądry senior przed szkodą” – prawo konsumenckie.
Przed wykładem każdy słuchacz otrzymał 4 części Poradnika – Mądry senior przed szkodą (w torbie z nadrukiem ASOS 2014-2020) i dwie ankiety do wypełnienia.
Pierwszą ankietę ( informacyjną ) uczestnicy wypełnili i oddali przed wykładem.

Pani Joanna Bojda rozpoczęła wykład od omówienia pierwszej części Poradnika – Konsument Senior a reklamacja.
Wszyscy jesteśmy konsumentami (każdy zakup, wyjście do fryzjera, zawarcie umowy dotyczącej telefonu z którego korzystamy prywatnie, zaciąganie w banku pożyczki na remont mieszkania itd.)
Nie jesteśmy konsumentami gdy kupujemy do swojej firmy wyposażenie, zawieramy umowę dotyczącą telefonu, z którego korzystamy służbowo, zaciągamy pożyczkę na remont swojego lokalu.

Kupowane przez nas rzeczy mogą się zepsuć lub nie działają prawidłowo. Możemy wtedy złożyć reklamację, jeżeli występuje wada. Wyróżnia się wady fizyczne (najczęściej
są podstawą reklamacji) i prawne.
Wada fizyczna polega na niezgodności kupionej rzeczy z umową.
Podstawą reklamacji może być rękojmia albo gwarancja.
Gwarancja (udzielana dobrowolnie) jest oświadczeniem gwaranta, w którym przedsiębiorca wskazuje prawa kupującego i swoje obowiązki, gdy kupiony towar ma wadę. Gwarant samodzielnie ustala zasady gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie określono czasu gwarancji , to zgodnie z kodeksem cywilnym wynosi on 2 lata od otrzymania towaru. Jeżeli gwarant wymienił rzecz na nową to termin biegnie na nowo od dnia otrzymania przez nas sprawnego towaru.
Rękojmia to sposób reklamowania u sprzedawcy towaru, który się zepsuł. Zasady reklamacji z tytułu rękojmi wynikają z przepisów kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji.
Najczęściej korzystniejsza jest reklamacja do sprzedawcy z tytułu rękojmi (obowiązuje dwa lata).
Należy to wyraźnie zaznaczyć sprzedawcy i nie dać sobie wcisnąć sklepowego formularza reklamacyjnego. Można dać własną kartkę (przygotowaną w domu), której nie podpisujemy i nie dajemy numeru telefonu, ale opisujemy wadę i wskazujemy konkretne jedno żądanie (wymiana rzeczy na nową, naprawa rzeczy itp). Podajemy tylko adres korespondencyjny (przedsiębiorca musi wysłać do nas odpowiedź listem). W większości przypadków jeżeli do 14 dni kalendarzowych nie otrzymamy odpowiedzi, nasza reklamacja jest automatycznie uznana za zasadną (nie dotyczy np. wymagania zwrotu gotówki).
Jeżeli wysyłamy list z reklamacją, to powinien być on polecony, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Przy reklamowaniu usług przedsiębiorca musi się ustosunkować do naszej reklamacji
w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
W przypadku problemów związanych ze złożeniem reklamacji możemy korzystać z:

 • infolinii Konsumenckiej – tel. 801440220 (poniedziałek-piątek, 8-18)
 • Miejski (powiatowy rzecznik konsumentów)
 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
 • Regionalne ośrodki konsumenckie (wykaz ośrodków na www.dlakonsumenta.pl

Następnie pani Joanna Bojda omówiła 4 część Poradnika – Konsument senior na pokazie.

 1. Po pierwsze nie iść na prezentację.
 2. Jeżeli już idziemy to niczego nie podpisywać (nie zawierać umowy).
  Należy pamiętać, że będąc na pokazie jesteśmy narażeni na wiele trików psychologicznych jakich używają sprzedawcy.
 3. Jeżeli podpisujemy umowę, to należy ją całą powoli przeczytać. Przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie, od akwizytora).
  Jeżeli sprzedawca nie poinformował nas o możliwości odstąpienia od umowy
  w ciągu 14 dni, mamy możliwość działania. Należy jak najszybciej skorzystać
  z fachowej pomocy.
  Sprzedawcy często podają fałszywe informacje np.:
 • wymóg osobistego odwiezienia rzeczy do sprzedawcy
 • nic nie trzeba robić aby odstąpić od umowy (sprzedawca sam przyjedzie i załatwi sprawę)
 • otworzyliśmy opakowanie z towarem, to nie możemy odstąpić od umowy.

4. Zawsze należy odebrać podpisany przez sprzedawcę swój egzemplarz umowy, gdzie jest zaznaczony adres do korespondencji (np. o odstąpieniu od umowy).
Musimy zwrócić rzecz, którą otrzymaliśmy od sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia przez nas od umowy sprzedaży. Paczkę należy ubezpieczyć, zrobić zdjęcie przed włożeniem towaru do paczki. Zachować kopię nadania.

Po wykładzie słuchacze UTW oddali pani Joannie Bojda, drugą wypełnioną ankietę.
Wykłady dotyczące tematyki poruszonej na wykładzie, są zawsze aktualne i przydatne
w naszym codziennym życiu.

Opracował: Henryk Duda