Bezpieczeństwo w Ruchu Kołowym 60 PLUS …

Szanowni Państwo

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, mają zaszczyt zaprosić Państwa w dniu 11 października 2019 r. o godz. 10.00 do udziału w „Projekcie Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Kołowym – Kierowca 60 PLUS – 40 Lat Minęło Doświadczenie, a Rutyna …”, organizowanym na terenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie .

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez uświadomienie kierującym bieżących zagrożeń wynikających z poruszania się pojazdami po drogach Naszego Województwa, przypomnienie obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji niestosowania się do nich, ponadto przedstawienie i omówienie newralgicznych skrzyżowań w Aglomeracji Śląskiej, pokaz ręcznej regulacji ruchem przez Policjantów. Uczestnicy będą mogli również sprawdzić swoje umiejętności w kierowaniu przez możliwość skorzystania z pojazdów wyposażonych w tzw. troleye. Omówione zostaną główne przyczyny zdarzeń drogowych, zachowanie na drodze kierujących jak i pieszych. W spotkaniu weźmie udział psycholog transportu, dzięki któremu kierowcy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności psychomotorczne.
Taka forma uczestnictwa w zajęciach, jest często jedyną okazją doskonalenia umiejętności kierowcy – niejednokrotnie po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień do kierowania. Daje możliwość dokształcenia pod czujnym okiem osób na co dzień związanych z obszarem zagadnień ruchu drogowego.

Zgłoszenie do udziału w projekcie, należy przesłać na adres e-mail marzena.szwed@ka.policja.gov.pl. deklarując chęć udziału w wydarzeniu. Proszę o podanie liczby osób biorących udział w projekcie oraz kontakt telefoniczny do przedstawiciela grupy. Szanowni Państwo, z uwagi na możliwości organizacyjne ilość ilość miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.