Prawda i fikcja powieściowa

W środę 08.05.2019 r. wykład pt. „Prawda i fikcja powieściowa” wygłosił mgr Marian Piegza.
Prelegent postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat literatury z słuchaczami UTW w Świętochłowicach.
Literatura jest odbiciem rzeczywistości (nieraz dalekim). To jak odbicie w lustrze, które czasem może być krzywe
i wtedy otrzymujemy obraz karykaturalny.
Pojmowanie rzeczywistości to bardzo indywidualna kwestia. To coś co jest odmienne dla każdego z nas. Autor tworząc powieść (opowiadanie) daje cząstkę siebie w swoich bohaterach.
Prawda i fikcja mieszają się ze sobą i nie należy uważać, że wszystko co zostało napisane jest prawdziwe. Proust uważał, że fikcja jest bardziej rzeczywista od rzeczywistości. Tak jest  z każdą dobrą książką. Nagle dostrzegamy związki, znaczenia, których nie przeczuwaliśmy.
Pan Marian napisał powieść pt. „Odnaleziony portret”. Jej akcja rozgrywa się w XX wieku,  w ciągu  około 80 lat.
Jak pisze autor w posłowiu „W powieści obserwujemy obok fikcyjnych bohaterów także ludzi, którzy naprawdę w tym czasie żyli i wpisali się w dzieje swej miejscowości i całego regionu… Pragnę jednak zaznaczyć, że zbieżność losów bohaterów tej powieści z życiem, postaciami rzeczywistymi – jest całkowicie przypadkowa.”
Autor zapowiedział wydanie drugiej powieści, która będzie kontynuacją „Odnalezionego portretu”
Na pewno dużym ułatwieniem dla autora w pisaniu tej powieści, była jego kilkudziesięcioletnia praca związana
z opracowaniami  dotyczącymi historii Górnego Śląska, a szczególnie Świętochłowic.
Na zakończenie spotkania słuchacze UTW mogli nabyć najnowszą książkę pana Mariana Piegzy pt. „Odnaleziony portret”, która wzbudziła spore zainteresowanie.
Opracował: Henryk Duda